Skip to main content

Inondata

giornata umida.

Bollenti

vetri roventi.

Atmosfera

palla gassosa.